U zajíce Edy

čtvrtek, 2. týden

Dnešní první hra  Najdi pravdu je zaměřena na porozumění obsahu textu a orientace pouze podle sluchu.

Navíc podporuje představivost dítěte a napomáhá pochopit smysl slyšeného textu. Je to perfektní nácvik pro budoucí pochopení čteného textu.

Tato aktivita je u dětí velmi oblíbená. Hrála jsem ji často i s dětmi ve vyšších ročnících a vždycky jsme se u toho dost nasmáli.

Starší děti si už mnohdy věty samy pro své spolužáky vymýšlely.

Hra: Najdi pravdu

Pracuje se bez obrázků. Dítě tak musí opravdu zapojit pouze sluchovou pozornost a nemůže se spolehnout na zrakovou oporu.

Z pracovního listu v příloze přečtete dítěti vždy tři krátké věty, které k sobě patří (poznáte podle čísla na řádku).

Jen jedna je pravdivá, další dvě jsou nesmysly.
Například: Koza mňouká. Pes mňouká. Kočka mňouká.

Úkolem dítěte je určit správnou větu a celou ji zopakovat.

Důležité u této hry je také to, aby si děti dokázaly vyslechnout skutečně celé 3 věty najednou – to znamená nevykřiknout správnou větu hned, jakmile ji uslyší, ale počkat, až přečtete všechny 3 věty a pak zopakovat tu správnou. Trpělivost je velkým uměním (mnohdy i pro nás dospělé, natož pro děti, které prostě reagují s nadšením a spontánně), ale ve škole je jí zapotřebí, už jen proto, aby se dostaly ke slovu opravdu všechny děti.

Než však začnete s dnešním prvním pracovním listem, přináším vám námět ještě na jednu hru, kterou procvičíte nejen sluch a porozumění sluchových povelů, ale také orientaci v prostoru.

 

Manipulace s hračkami

Položte před dítko jeho 5 hraček. (Například: auto, medvídka, kostku, míček a panenku)

Vše položte vedle sebe a pak dáváte otázky typu:

“Jaká hračka leží mezi autem a kostkou?”

“Vezmi panenku a dej ji vedle auta.”

“Polož auto doprostřed mezi hračky.”

“Vezmi medvídka a polož ho před sebe. Za medvídka polož auto, před medvídka polož kostku, hned za medvídka polož panenku…”  (panenka tedy leží nyní mezi medvídkem a autem)… atd.

Druhý pracovní list je podobný úternímu, kdy děti malovaly dle pokynů. Tentokrát mají podle pokynů vybarvovat.

Kromě sluchového vnímání děti tímto pracovním listem procvičí také vnímání zrakové, kterému se budeme více věnovat příští týden.

Kliknutím na obrázek si rozklikněte text pro první hru a pracovní list.

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.