U orla Karla

pátek, 2. týden

Zraková paměť + shrnutí týdne

Zraková paměť je důležitá pro zapamatování si písmenka jako konkrétního znaku. Důležitá však také je z hlediska zapamatování si čteného textu a jeho následnou reprodukci.  Práce s textem je dnes jedna ze stěžejních výukových forem nejen v hodinách českého jazyka.

Děti si díky zrakové paměti lépe pamatují vše, co se následně běžně učí ze sešitů či knih – dokáží si v paměti vybavit, co kde v sešitu bylo, jaký obrázek, graf… díky zrakové paměti  se děti snáze učí pomocí pojmových map a heslovitých zápisků, díky kterým si vybaví další souvislosti probírané látky.

Hra pro rozvoj zrakové paměti:

Co tam bylo? 

Klasická „kimovka“. (Kimovy hry, neboli kimovky, jsou velice známé a oblíbené hry, které rozvíjí zrakovou paměť, pozornost a soustředění. Název je odvozen z románu Kim od Rudyarda Kiplinga z roku 1901, v němž hlavní hrdina Kim hraje tuto hru během svého výcviku na špiona.)

Nachystáte na stůl několik věcí (například nádobí, hračky, obrázky z pexesa). Dítě má přesně minutu na důkladné sledování předmětů/obrázků.  Po té vše překryjte šátkem a dítě musí vyjmenovat vše, co je pod šátkem.

Začněte menším počtem předmětů, postupně počet předmětů zvyšujte.

Dnešním pracovním listem procvičíme nejen zrakovou paměť, ale také rozlišení stranově obrácených tvarů.

Pracovní list vytiskněte a rozstříhejte na jednotlivé čtverečky. Děti mají za úkol najít všechny 4 obrázky, které mají stejný motiv –  4 sněhuláky,  4 ježky  a pak tyto 4 obrázky rozdělit na dva a dva stejné.

Těžší forma hry: zahrajte si ji jako pexeso. Úkolem je skutečně najít 2 stejné obrázky a neplést si je se stranově obrácenými.

 

V rámci 2.pracovního listu na váš čeká PEXESO. Ovšem – stínové pexeso.  Pracovní listy si vytiskněte, rozstříhejte na jednotlivé kartičky (je jich celkem 32) a  zalaminujte pro delší trvanlivost. V pexesu se nehledají totožné obrázky, ale stíny zvířátek – tedy pokud otočíte kartu krávy, dvojice je stín této krávy.

Pracovní listy pouze pro registrované klienty.

Shrnutí týdne

V rámci tohoto týdne si děti procvičily:

⇒ orientaci v prostoru a na ploše
⇒  zrakové rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů
⇒ zrakovou analýzu a syntézu
⇒ rozlišit figuru od pozadí
⇒ oční pohyby  (levo-pravý pohyb očí)
⇒  zrakovou paměť

Ani zrakovou oblast ale zcela neopouštíme. Bude prolínat i všemi zbývajícími týdny tohoto kurzu. Zrakové vnímání přece jen využíváme během celého procesu vzdělávání.

 

Další hry pro rozvoj zrakového vnímání

Hádej, na co myslím

Popisujete jakýkoli předmět v místnosti, nebo v dohledu (pokud jste venku).
„Je to modré s bílými puntíky a má to ulomené ucho“  (támhleten hrníček) . „Je to růžové, vysoké a má to jeden komín“ (támhleten dům). Podmínkou je, že musíte popisovat skutečnou věc, kterou lze v daný moment hry vidět.

Dále už dříve zmíněné stavebnice, puzzle, pexesa… Rychlá forma procvičování je také způsob, kdy na papír nakreslíte 5 různě velkých a různě barevných koleček a ptáte se: Které kolečko je největší? Nejmenší? Je větší červené nebo žluté? apod.

 

I když nejsem moc velkým podporovatelem “Ipadové generace”, přesto vám tu vkládám odkaz na interaktivní puzzle.
Zde v tomto odkazu: http://www.kids-pages.com/puzzles.htm  najdete opravdu hodně obrázků. Pokud máte ve školce interaktivní tabuli nebo tablety, je to skvělý tip pro práci na těchto pomůckách.

Tento týden se děti loučí s Karlem a na děti se už těší liška Eliška.

V příštím týdnu se zaměříme na přípravu na čtení a na fonematický sluch.

Děti nechejte na mapě vybarvit Karla a cestu směrem k lišce Elišce. Mají za sebou opět pořádný kus cesty.

V příloze níže je omalovánka s Eliškou, aby se s ní děti seznámily. Prosím, přečtete dětem, co jim nový kamarád vzkazuje.

Předchozí lekce