U zajíce Edy

pátek, 2. týden

Dnešní úkol je z tohoto týdne nejtěžší a je opět zaměřen na sluchové rozdíly a sluchovou paměť + tu máme SHRNUTÍ týdne.

Zajíc Eda si pro děti připravil svůj příběh, který vyprávěl už tolikrát, že jej nakonec celý popletl.

Na děti čeká obrázkový příběh, který můžete číst společně – vy text a dítko doplňuje příběh podle obrázků. Tento způsob více zaručuje, že dítě dává pozor a skutečně  poslouchá, co čtete.

Nejdřív si 2 – 3x přečtěte první příběh, pak až čtěte druhý – dítě má za úkol poznat, co tentokrát Eda popletl a vykládá jinak, než poprvé. Nechte dítko reagovat hned. Pokud změnu nepozná, zeptejte se ho, jestli to původně neříkal Eda jinak.

Kliknutím na obrázky rozklikněte Edův příběh.

Správná verze:

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.

Popletená verze:

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.

Shrnutí týdne

V tomto týdnu jsme se zaměřili na rozvíjení sluchové oblasti. Děti se učily:

⇒ vnímání a rozlišování zvuků

⇒ sluchovou orientaci

⇒ sluchové rozlišování

poznávat rytmus slova a rýmy

⇒ rozvíjet a procvičovat sluchovou paměť

 

Sluchovou paměť ale neopouštíme. Vrátíme se k ní ve 4. týdnu, kde děti navážou na znalosti z tohoto týdne a kde je čekají další úkoly tentokrát s liškou Eliškou, se kterou už se budou chystat na čtení.

 

K hrám z tohoto týdne se určitě průběžně vracejte i po ukončení kurzu. 

Postupně hrejte hry i za ztížených podmínek – nechejte puštěné rádio nebo televizi, mluvte během her rychleji. Děti se tím učí zaměřit sluch jen žádaným směrem, což je v hlučném školním prostředí dost zapotřebí.

 

Další hry pro rozvoj sluchového vnímání:

–  Opakovaná  – předveďte nějaký rytmus, který musí dítě zopakovat ( např. ťuknete 3 x tužkou o stůl,
2 x tleskněte apod.)

–  Na detektiva – schovejte doma kamkoli předmět, který vydává nějaký zvuk – budík, mobil se zapnutým budíkem, hračku, která dlouho hraje nebo vydává nějaký zvuk… apod. Úkolem detektiva je najít předmět podle sluchu.

Pirátský poklad  – potřebujete krabičku a libovolné předměty, které pohybem a třením o sebe vydávají typické zvuky (klíče, dětské štěrkátko, zvoneček, kuličky…). Dítě má za úkol poznat jen štěrkáním předmětů v krabičce, co je v ní schované.

Kde je duch  –  k této hře je zapotřebí míč.  Dítě stojí uprostřed místnosti se zavřenýma očima (oči můžete převázat šátkem), vy stojíte jen kousek stranou a hodíte míč jakýmkoli směrem. Dítě musí prstem ukázat směr, kde míč dopadl na zem.

Sluch také procvičujete poslechem písniček, jejich zpíváním, učením básniček, společným čtením apod.

Tento týden se děti loučí s Edou, na návštěvě už je čeká orel Karel.

V příštím týdnu se zaměříme na pozornost zrakovou.

Děti nechejte na mapě vybarvit Edu a cestu směrem k orlu Karlovi. Mají za sebou opět pořádný kus cesty. I když na mapě se to nezdá, udělaly velký kus práce.

V příloze níže je omalovánka s Karlem, aby se s ním děti seznámily. Prosím, přečtěte i tentokrát svým dětem, co jim Karel vzkazuje. ?

Pro zbrazení omalovánky klikněte na obrázek:

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.