U zajíce Edy

středa, 1. týden

Tuto středu se zaměříme na rýmovačky, které velice dobře právě sluchové vnímání procvičují.

Cílem dnešního cvičení je tedy najít slova (obrázky), které se rýmují.  Pokud děti pracují s rýmy poprvé, vysvětlete jim, že budete hledat slova, kterou jsou si zvukově podobná. KOLENO = POLENO, PES = LES …u rýmů se udržuje stejný rytmus (stejný počet slabik) a slova končí stejnými hláskami.

V příloze najdete pracovní listy s obrázky.

Na každé stránce jsou vždy dva úkoly seřazené pod sebou. Na levé polovině stránky je vždy jeden obrázek, vpravo jsou obrázky tři.

Nejdříve si spolu s dětmi pojmenujte (přečtěte) všechny obrázky na řádku. Můžete se také dětí ptát, jestli ví, k čemu daná věc slouží. 

Poté, co se děti seznámí s názvy obrázků, pojmenují znovu obrázek vlevo a k němu vyberou nejvhodnější obrázek z pravé části stránky tak, aby se obě slova rýmovala.

Například k obrázku husa  vyberou pusa.

Protože některé obrázky můžeme přečíst několika možnými způsoby (např. dům, domek, domeček), je u každé dvojice slov nápověda, jak obrázky správně přečíst, aby se slova rýmovala.

I v tomto cvičení je pouze na vás, zda si pracovní listy vytisknete nebo zda budete pracovat na monitoru PC či tabletu.

První hra:

Vysílač

Sedíme s dětmi v kruhu, učitel se postaví, rukou předvádí že drží vysílačku a hlásí: “Tady paní učitelka, volám …!”(vyvolá dítě z kruhu).
Postaví se oslovené dítě a říká do vysílačky: “Tady ….., volám…!”.

Hra pokračuje, dokud se děti nevystřídají všechny.
Je nutné dětem napovídat, kdo ještě nebyl, popřípadě je pobídnout, aby se kamaráda, kterého chtějí vyvolat, zeptali na jméno, když si nemůžou vzpomenout. 🙂

Hra procvičuje sluch i koncentraci.

Druhá hra:

Kde je zvoneček?

Děti sedí se zavřenýma očima na koberci.
4 děti stojí na 4 stranách (4 rohy) a v rukou mají zvonečky. (Nebo tamburínky apod.)
Učitelka ukáže na jedno ze stojících dětí, to zacinká.
Sedící děti musí ukázat rukou směr, ze kterého zacinkání slyšely.

Kliknutím na obrázek se vám otevře 5stránkový pracovní list.

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.