U zajíce Edy

úterý, 2. týden

Dnes se zaměříme na sluchové rozlišení rozdílů.

Cílem cvičení je pochopit význam věty a určit, který obrázek patří ke které větě.

V příloze najdete 2 pracovní listy zaměřené na toto cvičení.  Třetí pracovní list je zaměřen na celkové sluchové vnímání.

První pracovní list je rozdělen na 2 části a v každé z nich je vždy v levém sloupečku obrázek a v pravém text. Text vždy patří k danému obrázku.

Práce s tímto pracovním listem se nabízí dvojí:

Pracovat na monitoru PC či tabletu – v tom případě je postup následující: přečtete text v libovolném rámečku a dítě musí ukázat o kterém obrázku mluvíte. („dva banány“ – dítě ukáže na obrázek dvou banánů; „jeden banán“ – dítě ukáže na obrázek s jedním banánem). Doporučuji číst věty v různém pořadí.

Nebo si pracovní list můžete vytisknout, rozstřihnout na jednotlivé obdélníky a položit na plochu.
Položíte prst na text, který čtete: Dva banány – a dítě přiloží na ukazovaný text obrázek, která k textu patří – tedy v tomto případě obrázek se dvěma banány.

Druhý pracovní list je na zvukové rozlišení náročnější.

Opět můžete pracovat pouze na monitoru  –   přečtete větu a dítě má za úkol ukázat, o kterém obrázku je právě řeč.

V případě vytisknutí doporučuji tabulku rozstříhat na jednotlivé části, pak čtěte větu za větou a dítě seřazuje obrázky za sebou (pod sebe) tak, jak čtete věty. Větu po vás dítě může zopakovat.

V této hře také procvičíme orientaci a pojmy: před, za, na, v.

Třetí pracovní list je zaměřen na sluchové vnímání, kdy děti malují podle pokynů.

List si vytiskněte a nejdříve vše najednou svému předškolákovi přečtěte. Je to zdůvodu, aby věděl, co vše se bude malovat – aby si mohl předem uvědomit, že domek musí být jen tak velký, aby se nad něj vešlo i sluníčko apod.

Pak mu čtěte postupně větu po větě a váš předškoláček má podle pokynů namalovat celý obrázek.

Tímto cvičením procvičíte nejen sluchové vnímání, ale také prostorovou orientaci.

Pokud neuděláte všechny pracovní listy najednou, vůbec to nevadí.

K pracovním listům se můžete vrátit kdykoli později.

Kliknutí na obrázky si otevřte pracovní listy.

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.