U orla Karla 

pondělí, 2. týden

Hry na rozvoj orientace v prostoru:

První hra: 

Co tu je?

Hrajeme v libovolné místnosti. (Moje mladší dcera má tuto hru spojenou dodnes s návštěvou jakéhokoli lékaře, protože touto hrou se dá dobře zkrátit nekonečné čekání v čekárně.)

Pokládejte dětem otázky typu: Co je na stropě? Co je na zdi vlevo? Co je pod obrázkem? Co je na okně? Co vidíš za oknem? Kde jsou dveře? Co je na skříni? Co je na podlaze pod oknem?

Vycházejte z konkrétního stavu, co v místnosti je a co se tam nachází. Děti ale nemají jen ukázat prstem na danou věc, ale na otázku, kde jsou dveře například odpovědět: Vlevo apod.

 

Druhá hra:

Co je jinak?

Opět jedna z oblíbených her, které rády hrají děti ještě i v 5. třídě.

Hrajeme v místnosti, kterou děti dobře znají.

Nechte je v klidu pár minut prohlédnout místnost, ve které budete hrát. Pak jdou za dveře a vy mezitím něco v místnosti změníte. Jednu z věcí přemístěte na neobvyklé místo.

Například vázu položte jinam, než obvykle bývá, přemístěte květinu v květináči, posuňte lampu jinde… později přejděte na drobnosti  – dejte jinak hračky, položte na stůl knížku, vyměňte obrázky na zdi….apod.

Vždy udělejte jinak jen jednu věc, děti má za úkol  poznat, co se změnilo.

V počtu 30 dětí v mé 1. třídě jsme hru hráli tak, že kdo našel změnu, šel si sednout na koberec. Nakonec jsem to po určité době ukončila – ne všechny děti změnu našly  – a jedno z dětí z koberce šlo ukázat, co bylo jinak.

Autíčka

V dnešní příloze jsou obrázky aut, které si vytiskněte, rozstříhejte na jednotlivá autíčka a nechejte děti autíčka vybarvit – každé auto jednou barvou. Už tato část  – vybarvování podle pokynů, podporuje zrakové rozlišování, někdy také známé pod pojmem zraková diferenciace. Také tato činnost podporuje a rozvíjí zrakovou oblast.

Vybarvením podle pokynů Karla vznikne 6 různě barevných autíček.

Potom říkáme: První jede červené auto, za ním jede zelené, za zeleným jede modré auto…na parkovišti stojí červené auto vedle modrého, za modrým stojí zaparkované žluté auto.  Vlevo od žlutého stojí zelené auto…apod. a děti řadí auta na stůl podle toho, jak diktujeme.

Potíž nastává, pokud dítě barvy nepozná.
V tom případě dejte na autíčka nějaká razítka – květinku, mráček apod. Poté děti řadí autíčka podle razítek:
První stojí autíčko s květinkou, za ním autíčko s mráčkem atd.

Tato poslední hra podporuje nejen orientaci v prostoru a na ploše, ale také tím procvičíte pojmy: vedle, mezi, za, hned za, před, hned před, nad, pod,  vpředu, vzadu, vpravo, vlevo… a tím už děti připravujete na matematické dovednosti. V 5. týdnu si připomeneme, proč je právě toto v matice tak důležité umět.
Kliknutím na obrázek si otevřte dnešní pracovní list pro tisk.

Pracovní listy v Pdf pouze pro registrované klienty.

Předchozí lekce

Další lekce