U zajíce Edy

úterý, 1. týden

Dnes se zaměříme na sluchové rozlišení rozdílů.

Cílem cvičení je pochopit význam věty a určit, který obrázek patří ke které větě.

V příloze najdete 2 pracovní listy zaměřené na toto cvičení.  Třetí pracovní list je zaměřen na celkové sluchové vnímání.

Úkoly jsou gradované.

První pracovní list je rozdělen na 2 části a v každé z nich je vždy v levém sloupečku obrázek a v pravém text. Text vždy patří k danému obrázku.

Práce s tímto pracovním listem se nabízí dvojí:

Pracovat na monitoru PC či tabletu – v tom případě je postup následující: přečtete text v libovolném rámečku a děti musí ukázat o kterém obrázku mluvíte. („dva banány“ – děti ukážou na obrázek dvou banánů; „jeden banán“ – děti ukážou na obrázek s jedním banánem). Doporučuji číst věty v různém pořadí.

Nebo si pracovní list můžete vytisknout, rozstřihnout na jednotlivé obdélníky a položit na plochu.
Položíte prst na text, který čtete: Dva banány – a děti přiloží na ukazovaný text obrázek, který k textu patří – tedy v tomto případě obrázek se dvěma banány.

Druhý pracovní list je na zvukové rozlišení náročnější.

Opět můžete pracovat pouze na monitoru  –   přečtete větu a děti mají za úkol ukázat, o kterém obrázku je právě řeč.

V případě je možností tabulku rozstříhat na jednotlivé části, pak čtěte větu za větou a děti seřazují obrázky za sebou (pod sebe) tak, jak čtete věty. Větu po vás děti můžou zopakovat.

V této hře také procvičíme orientaci a pojmy: před, za, na, v.

Pracovní list je ve 3 verzích – od nejlehčí po nejtěžší.

Třetí pracovní list je zaměřen na sluchové vnímání, kdy děti malují podle pokynů.

List si vytiskněte a nejdříve vše najednou  předškolákům přečtěte. Je to zdůvodu, aby věděli, co vše se bude malovat – aby si mohli předem uvědomit, že domek musí být jen tak velký, aby se nad něj vešlo i sluníčko apod.
Poté si znovu řekněte, co vše na obrázku bude – dole domeček, nahoře sluníčko…

Pak jim čtěte postupně větu po větě a  děti mají  podle pokynů namalovat celý obrázek.
Pro některé děti toto bývá velmi náročné, proto je i tento pracovní list ve dvou vezrích – v jednodušší a v těžší. 

Tímto cvičením procvičíte nejen sluchové vnímání, ale také prostorovou orientaci, která některým dětem činí dost potíže.

Kliknutí na obrázky si otevřte pracovní listy.

Ke stažení ve formátu Pdf pouze pro registrované uživatele.