U orla Karla 

úterý, 2. týden

Pravolevá orientace a levo-pravý pohyb očí.

S pravolevou orientací máme mnohdy potíže i my dospělí.  Asi už jste zažili, když někomu řeknete: “Je to vlevo.“ a dotyčný se plynule otočí na opačnou stranu.

Ale jak jsme si už uvedli na úvodní stránce této lekce, pravolevá orientace je důležitá pro správné psaní, v matematice (orientace například na číselné ose), při práci s mapou v zeměpisu a vlastně kdekoli, kde zazní: vpravo, vpravo nahoře, vlevo dole apod. (A to během školní docházky zazní opravdu hodněkrát.)

 

S pravolevou orientací začínáme u dětí na jejich vlastním těle:  ukaž, která ruka je pravá, která levá; kde máš pravé ucho, levé oko, pravé koleno….atd.

 

V první sérii pracovních listů mají děti za úkol dokreslit naprosto stejný obrázek. Buď dokreslí jen detaily, nebo celý obrázek. Úkolem je dodržovat pozice jednotlivých částí.

Druhá série pracovních listů  má vždy dvě stránky a je rozdělena na 3 úrovně.

Děti mají za úkol „přečíst“ obrázky na řádku zleva doprava tak, jak čteme:

Pokud to některému dítěti dělá problémy, ukazujte mu jeden obrázek za druhým a čtěte společně. Dalším krokem je, aby si dítě už ukazovalo postupně obrázky zleva doprava samo.

Levo-pravý pohyb očí je důležitý pro správný nácvik čtení. Z důvodu, aby děti nekmitaly očima sem tam, nevracely se v rámci slova ani v rámci řádku apod. Pro čtení i psaní je proto plynulý pohyb zleva doprava důležitý. Předcházíme tím například typu čtení, kdy děti přečtou místo “jede” “je-jede”.

 

Po vytisknutí doporučuji obrázky rozstříhat a vždy různě seřadit vedle sebe, každé dítě pak pokaždé „čte“ něco jiného.

Další možností práce s druhými pracovními listy je, že diktujete obrázky a děti je řadí vedle sebe na řádek. Tzn: vy řeknete: “strom” – děti položí strom, řeknete: “ryba” a děti vedle stromu položí rybu – dodržujte řazení zleva doprava.

Dále můžete u tohoto pracovního listu využít orientaci na ploše:
– najdi ovečku
– jaké obrázky jsou VEDLE ovečky?
– přečti všechny obrázky, které jsou NAD ovečkou
– co leží vpravo vedle ovečky?

Tato verze vyžaduje celý obrázek, nerozstříhaný.

 

Pracovní listy v Pdf pouze pro registrované klienty.

Kliknutím na obrázek si otevřte dnešní pracovní list pro tisk.

Předchozí lekce

Další lekce